header photo

W Jędrzejowie powstanie zakład recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych!!!

21-11-2016
Podczas XXIX sesji Rady Miejskiej w Jędrzejowie, Burmistrz Miasta Jędrzejów, odpowiadając na pytania Radnych stwierdził, że w najbliższym czasie najprawdopodobniej zostanie wydana zgoda na powstanie w Jędrzejowie Zakładu recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych (przetwarzających plastiki na olej parafinowy).

W dniu 18 listopada 2016 roku (piątek), o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury w Jędrzejowie, Al. J. Piłsudskiego 3, odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie (http://www.umjedrzejow.pl/pl/aktualnosci/art1463.html). Podczas jej obrad został poruszony temat powstania Zakładu Recyklingu Odpadowych Tworzyw Sztucznych przy. ul. Głowackiego w Jędrzejowie. Burmistrz Miasta Jędrzejów, odpowiadając na pytania Radnych stwierdził, że w najbliższym czasie najprawdopodobniej zostanie wydana zgoda na realizację takiego przedsięwzięcia.

Przypomnijmy, że dn. 16-11-2015 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach uchyliło pierwotną decyzję Burmistrza Jędrzejowa odmawiającą zgody na realizację opisywanego przedsięwzięcia i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. SKO uznało decyzję Burmistrza Jędrzejowa m.in. za wydaną przedwcześnie. Organ odwoławczy podkreślił także, że Gmina nie wskazała Inwestorowi wariantu alternatywnego (lokalizacji alternatywnej) dla przedmiotowego przedsięwziecia. Z treścią decyzji SKO można zapoznać się poniżej lub klikając tutaj (lepsza jakość).

Decyzja SKO uchylająca decyzje Gminy 1
Decyzja SKO uchylająca decyzje Gminy 2
Decyzja SKO uchylająca decyzje Gminy 3
Decyzja SKO uchylająca decyzje Gminy 4


Decyzja SKO uchylająca decyzje Gminy 5
Decyzja SKO uchylająca decyzje Gminy 6
Decyzja SKO uchylająca decyzje Gminy 7
Decyzja SKO uchylająca decyzje Gminy 8
Decyzja SKO uchylająca decyzje Gminy 9

spalarniajedrzejow.pl