header photo

Przebudowa drogi krajowej nr 78 przechodzącej przez wieś Piaski

09-11-2015
Do 2020 roku ma zostać ukończona przebudowa drogi krajowej nr 78, która wiedzie przez wieś Piaski. Będzie to związane z wykupem działek rolnych oraz gruntów budowlanych (już zamieszkałych). Bez wcześniejszej informacji, mieszkańcy mogą zostać postawieni przed faktem dokonanym i może być za mało czasu do przeprowadzki. Dlatego warto z planami zapoznać się już wcześniej i odpowiednio się do tego przygotować.

Do 2020 roku ma zostać ukończona przebudowa drogi krajowej nr 78, która wiedzie przez wieś Piaski. Będzie to związane z wykupem działek rolnych oraz gruntów budowlanych (już zamieszkałych). Bez wcześniejszej informacji, mieszkańcy mogą zostać postawieni przed faktem dokonanym i może być za mało czasu do przeprowadzki. Dlatego warto z planami zapoznać się już wcześniej i odpowiednio się do tego przygotować.

Plany owej inwestycji dostępne są na stronie: http://www.szdw.kielce.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=591:postpowanie-numer-192014-16052014&catid=89:archiwum-2014&Itemid=78 . Jest to postępowanie związane z przetargiem powiązanym z tą nowo planowaną drogą. Należy ściągnąć spakowany plik o rozszerzeniu .zip dostępny pod nazwą: SIWZ a następnie go rozpakować. Jest on dość duży i zajmuje ok. 450MB. Po rozpakowaniu należy wejść w folder: PROGRAMOWO PRZESTRZENNA pod folder: TOM II - CZĘŚĆ RYSUNKOWA I plik: TOM II - CZĘŚĆ RYSUNKOWA I.pdf. Od strony 17 można znaleźć plan przebudowy drogi krajowej nr 78.

Gmina Jędrzejów w 2012 roku dofinansowała w kwocie 8 252,42 zł projekt pod nazwą: Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 768 na odcinku od m. Jędrzejów (skrzyżowanie z drogą krajową nr 7 i nr 78) do granicy województwa świętokrzyskiego. (źródło: http://inwestycje.jedrzejow.eu/index.php/2012/11-2012/42-dofinansowanie-drog-wojewodzkich). Zostało to poprzedzone uchwałą Rady Miejskiej w Jędrzejowie nr XVI/152/12  z dn. 01.03.2012 r. (źródło: http://www.jedrzejow.eobip.pl/_gAllery/15/39/15391/152.pdf).

W najbliższym czasie zamieszczę więcej informacji na ten temat.

Poniżej prezentuje orientacyjne mapki opracowane na podstawie danych dostępnych ze stron: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0&actions=acShowServices_KATASTER oraz http://www.szdw.kielce.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=591:postpowanie-numer-192014-16052014&catid=89:archiwum-2014&Itemid=78

Przebudowa drogi krajowej nr 78 przechodzącej przez wieś Piaski mapa

Przebudowa drogi krajowej nr 78 przechodzącej przez wieś Piaski mapka mala

Odnośniki do mapek w bardzo dużej skali i jakości:

https://www.dropbox.com/s/k3fa67ecp7q3tu0/duza%201.gif?dl=0

https://www.dropbox.com/s/l2c6zukleh3qujv/mala%201.jpg?dl=0

spalarniajedrzejow.pl