header photo

Przebudowa Jędrzejowskiego Rynku

15-11-2015
Na stronie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie pojawiła się informacja na temat otwarcia wystawy i dyskusji pokonkursowej związanej z opracowaniem koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przywrócenia historycznego charakteru XIII-wiecznego zabytkowego rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego. W dn. 19 listopada 2015 r. o godz. 15 w Centrum Kultury w Jędrzejowie przy al. J.Piłsudskiego 3 (na I piętrze) każdy będzie mógł przyjść i uczestniczyć w planowanej dyskusji.
Odnośnik do informacji: http://www.jedrzejow.home.pl/pl/aktualnosci/art1212.html.
Jeśli chodzi o historię Jędrzejowa to warto jeszcze zajrzeć na poniższe strony internetowe. Pozwoli to lepiej poznać historię miasta.


Ze strony: http://andreovia.pl, pochodzą m.in. poniższe zdjęcia.

Jedrzejów 1849 - 1

Jędrzejów 1903 1

Więcej zdjęć dostępnych jest pod adresem: http://andreovia.pl/component/joomgallery/rynek/a88-1910-09-455#joomimg


Na stronie: http://www.dawny.jedrzejow.eu/pliki-do-pobrania/jedrzejow-w-latach-1795-1918.pdf dostępne jest opracowanie dotyczące historii Jędrzejowa. Publikacja została wydana w ramach realizowanego przez Gminę Jędrzejów projektu: „Opracowanie monografi i historycznej pt. «Jędrzejów w latach 1795-1918» oraz zbudowanie strony internetowej «Jędrzejów dawny i niedawny»”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (cytat ze str. 4). Na stronie: http://www.dawny.jedrzejow.eu/, z której pochodzi publikacja można także znaleźć stare plany architektoniczne związane m.in. z Rynkiem w Jędrzejowie.

spalarniajedrzejow.pl