header photo

Budowa ekranów akustycznych na rozbudowywanej obwodnicy Jędrzejowa – drodze ekspresowej S7

13-01-2016
Dostaliśmy odpowiedź od GDDKiA na zapytanie dotyczące budowy ekranów akustycznych na remontowanej drodze ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejowa.

Treść pisma znajduje się poniżej, natomiast skan otrzymanego pisma można znaleźć na samym dole wiadomości.

Odpowiadając na Pana pismo, GDDKiA oddział w Kielcach informuje, że zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową budowy drogi ekspresowej S7 odcinek Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w km od 583 + 540 do km 584 + 740 istniejącej DK nr 7 nie jest przewidziana budowa nowych odcinków ekranów akustycznych.
Należy tu nadmienić że rozmieszczenie ekranów akustycznych oraz ich parametry techniczne zostały uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach (RDOŚ) na podstawie przygotowanego raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i zatwierdzone decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr 1/12 z dnia 2 maja 2012 r. o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej.
Decyzja w sprawie ewentualnej budowy nowych odcinków ekranów akustycznych zostanie podjęta na podstawie wyników badań otrzymanych z przeprowadzonej analizy porealizacyjnej zadania. Na Inwestora tj. GDDKiA Oddział w Kielcach decyzją Wojewody Świętokrzyskiego został nałożony obowiązek, po roku od daty oddania inwestycji do użytkowania, sporządzenia takiej analizy m.in. w zakresie ochrony terenów przyległych przed nadmiernym hałasem którego źródłem będzie zrealizowana inwestycja. Analiza wskaże rzeczywisty zasięg oddziaływania hałasu oraz ewentualną potrzebę zastosowania dodatkowych urządzeń ochrony środowiska (w tym także budowę nowych odcinków ekranów akustycznych).

Ekrany na S7 Jędrzejów

spalarniajedrzejow.pl